Wytyczne
i wartości

Witamy w WE

jako nasze wytyczne dla zarządzania i współpracy w HF i BHF. Na tej stronie możesz dowiedzieć się wszystkiego o "WE" (Work Essentials) dla współpracowników kadry kierowniczej.

JESTEŚMY JEDNYM ZESPOŁEM

Funkcja wzorca do naśladowania
Funkcja wzorca do naśladowania

Funkcja wzorca do naśladowania

Poznajemy innych otwarci i zorientowani na rozwiązania, zachowujemy się wiarygodnie i uczciwie oraz uczymy się przez słuchanie, zadawanie pytań i autorefleksję.

Życzliwość

Utrzymujemy bliski kontakt, tworzymy pełne zaufania relacje robocze i promujemy zrównoważony balans między obciążeniem a odciążeniem.

Życzliwość
Życzliwość
Międzynarodowość
Międzynarodowość

Międzynarodowość

Postrzegamy międzynarodowość jako szansę, promujemy międzykulturowe zrozumienie i wykorzystujemy kreatywne rozwiązania w wielojęzycznym codziennym życiu zawodowym.

DZIAŁAMY ZORIENTOWANI NA KLIENTA

Informacje

Przekazujemy znaczenie poszczególnych etapów pracy, wyjaśniamy znaczenie wdrażanych środków i projektów oraz zapewniamy dostęp do informacji o procesach i kluczowych danych.

Informacje
Informacje
Entuzjazm
Entuzjazm

Entuzjazm

Wsłuchujemy się w potrzeby naszych partnerów biznesowych i klientów końcowych i zaprzestajemy kiedy ma to sens, z poprzednimi wzorcami.

Optymalizacja

Ulepszamy wszystkie procesy, unikamy marnotrawstwa i wykorzystujemy możliwości cyfryzacji.

Optymalizacja
Optymalizacja

PODEJMUJEMY PRZEJRZYSTE DECYZJE

Priorytety
Priorytety

Priorytety

Bezpieczeństwo pracy jest naszym najwyższym priorytetem, ustalamy priorytetowość zadania zgodnie z celami i potrzebami klienta oraz dzielimy złożone zadania.

Podejmowanie decyzji

Uwzględniamy wszystkie istotne perspektywy i podejmujemy odważne decyzje biorąc pod uwagę cele firmy i komunikujemy to zespołowi.

Podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji
Zaufanie
Zaufanie

Zaufanie

Promujemy samoorganizację, delegujemy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i wspieramy odważne i samoodpowiedzialne dzialania.

KSZTAŁTUJEMY WŁASNĄ DROGĘ

Kształtowanie

Dostosowujemy procesy i zasoby do ciągle zmieniających się warunków ramowych i umożliwiamy swobodę tworzenia poprzez nowoczesną współpracę.

Kształtowanie
Kształtowanie
Przywództwo
Przywództwo

Przywództwo

Wyznaczamy wspólne cele, pracujemy zorientowani na wyniki i partnerstwo oraz wspieramy osiągnięcie naszych celów zrównoważonego rozwoju.

Tworzenie sieci

Jako konzern jesteśmy połączeni w sieć i wspieramy międzydziałową współpracę.

Tworzenie sieci
Tworzenie sieci

STAWIAMY NA FEEDBACK I ROZWÓJ

Nauka
Nauka

Nauka

Rozpoznajemy i promujemy kompetencje i potencjał, wyznaczamy i wciąż realizujemy cele edukacyjne sukcesywnie dalej się rozwijając.

Innowacyjność

Zachęcamy do otwartej komunikacji dot. pomysłów na optymalizację, wypróbowujemy nowych rzeczy, popełniając przy tym błędy z których się uczymy.

Innowacyjność
Innowacyjność
Feedback
Feedback

Feedback

Udzielamy i prosimy o regularne informacje zwrotne na temat wyników pracy i zachowania, zawsze uczciwie, konstruktywnie i z uznaniem.


Nasz kompas wartości

Kompas wartości jest podstawą naszej kultury korporacyjnej. Z naszą wizją i strategią, chcielibyśmy konkretnie wystarować - kompas wartości wspiera nas w naszych staraniach.


To właśnie oznacza dla nas
kompas wartości

Kilka słów od zarządu

Tutaj można znaleźć broszurę do pobrania

WE Work Essentials Hermes Fulfilment Group
WE Work Essentials Hermes Fulfilment Group